ดาวน์โหลด
AcuCONFERENCE ชุดครบ(20M)
AcuCONFERENCE ชุดเต็ม  
 
AcuCONFERENCE ชุดเล็ก(9.6M)
AcuCONFERENCE ชุดเล็ก - ไม่สามารถบันทึก, รองรับ PDF และ application interface  
 
ติดตั้ง Microsoft DirectX 9.0
AcuCONFERENCE ต้องการ Microsoft DirectX 9.0.

หากท่านใช้ Windows XP-SP2 operating system ท่านควรมีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว

หากท่านใช้ DirectX รุ่นเก่า โปรดคลิกที่ "ปรับปรุง"

หมายเหต: หลังติดตั้ง Microsoft DirectX ท่านต้องรีบูทเครื่อง